Slinky

'с востока на запад на север на юг' застрял в моей голове, помогите

101